عضویت در انجمن

چگونه عضو انجمن شویم

مشاهده
اینستاگرام انجمن

آدرس رسمی اینستاگرام انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

مشاهده
تلگرام انجمن

آدرس رسمی تلگرام انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

مشاهده
اولین کنگره ملی مطالعات رواندرمانی ایران

مشاهده
مجله علمی مطالعات رواندرمانی ایران

مشاهده
دپارتمان های رواندرمانی

عضو یک یا چند دپارتمان روان درمانی شوید

مشاهده
خبرنامه انجمن مطالعات رواندرمانی ایران
همایش های انجمن مطالعات رواندرمانی ایران
جلسات نقد و بررسی رواندرمانی در ایران
رویکرد درمان پویشی

رویکرد درمان پویشی فاقد روش علمی برای تحلیل دستگاه روانی است . بسیاری از مفاهیم مطروحه در این رویکرد ذهنیت گرا بوده و قابل اندازه گیری نیستند. این رویکرد بر مردگرایی استوار بوده و جنسیت مؤنث را کم ارزش قلمداد می کند. روان پویشی به ماهیت انسان بدبین است و نگرش بیمارانگارانه به روندها و پدیده های روانی دارد؛ جبرگرا بوده و اراده آزاد انسان را نادیده می انگارد

انجمن مطالعات رواندرمانی ایران
عضويت پيوسته

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه یکی از مقاطع كارشناسي ارشد و دکترا را در رشته روان‏شناسی و رشته های مرتبط با رواندرمانی (مانند مشاوره ) و تخصص روانپزشکی باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند.

عضويت وابسته

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته های وابسته ( مجموعه روان‏شناسی و رواندرمانی و روانپزشکی ) هستند. و کلیه اشخاصی که دارای دراجه کارشناسی در رشته های روانشناسی هستند و بمدت 5 سال در یکی از رشته های روانشناسی ، رواندرمانی یا روانپزشکی شاغل باشند

عضويت افتخاري

عضويت افتخاري شامل : شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي روان‏شناسی ، علوم تربیتی ، علوم رفتاری و روانپزشکی و سایر علوم حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند

عضويت دانشجويي

كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي روان‏شناسی به تحصيل اشتغال دارند.

اعضاي مؤسساتي (حقوقي)

سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

آشنایی با انجمن های رواندرمانی

انجمنخبرنامهدپارتمان هارویدادهاکارگاههمایش
اولین همایش ملی آسیب شناسی و مداخلات روانشناختی و اجتماعی کرونا و پسا کرونا

اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و مداخلات روانشناختی و اجتماعی کرونا و پسا کرونا انجمن مطالعات رواندرمانی با همکاری قرارگاه علمیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا ، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ، وزارت کشور ، وزارت علوم ، وزارت بهداشت و دانشگاه های بزرگ سراسر کشور برگزار می کند برگزاری همایش 10 و11 شهریور ماه 1401 محل برگزاری همایش : سالن وزارت کشور ؛ شیوه برگزاری حضوری و الکترونیکی (آنلاین)

انجمندپارتمان هارویدادهاکارگاه
مراسم گرامیداشت و یادبود استاد دکتر محمود منصور

یکشنبه 23 خرداد 1400 ، از ساعت 14 مراسم گرامیداشت و یادبود استاد دکتر محمود منصور بصورت الکترونیکی در وب سایت سازمان برگزار می شود

انجمندپارتمان هارویدادهاکارگاه
دوره مقدماتی توانمندسازی حرفه ای

دوره مقدماتی توانمندسازی حرفه ای مدرس : دکتر محمد حاتمی ( دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی)

دپارتمان هارویدادهاکارگاه
ثبت نام در مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

ثبت نام در مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در سال 1400 ، در سایت رسمی سازمان شروع شد

انجمنرویدادهاکارگاه
مناظره شبکه خبر البرز به مناسبت روز روانشناس و مشاور

مناظره شبکه خبر البرز به مناسبت روز روانشناس و مشاور و اهمیت نقش روانشناسی در شرایط همه گیری کرونا

انجمن مطالعات روان درمانی ایران