اخبار

انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

انجمن رویدادها
تفاهم‌نامه همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره)

دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و ریاست انجمن مطالعات رواندرمانی ایران تفاهم‌نامه همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) را امضا و مبادله کرد.

رویدادها
مزایای عضویت در انجمن مطالعات رواندرمانی

شانزده امتیاز برای رواندرمانگران ، روانشناسان و مشاوران عضو انجمن مطالعات رواندرمانی ایران ( انجمن تخصصی جامع و فراگیر حوزه های مختلف روانشناسی ، مشاوره و رواندرمانگری روانشناسان ایران )

کارگاه
امتیاز عضویت در انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

مزایای عضویت در انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

کارگاه
مزایای عضویت در انجمن مطالعات رواندرمانی

مزایای عضویت در انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

رویدادها کارگاه
روش ها و فنون درمان فراشناختی

دپارتمان تخصصی درمان فراشناختی انجمن مطالعات رواندرمانی با همکاری گروه بین المللی فراشناخت درمانی و دانشگاه هامبورگ برگزار می کند: - نخستین دوره از آموزش های تخصصی روان درمانی فراشناختی : عنوان دوره : روش ها و فنون درمان فراشناختی

رویدادها کارگاه
تربیت درمانگر کودکان و نوجوانان : از مصاحبه بالینی تا پیشگیری از عود

 دپارتمان تخصصی کودک و نوجوان انجمن مطالعات رواندرمانی برگزار می کند:  دوره ی آموزشی تخصصی ويژه دانش آموختگان روان شناسى و مشاوره و علوم تربيتى : عنوان دوره :تربیت درمانگر کودکان و نوجوانان : از مصاحبه بالینی تا پیشگیری از عود مدرس : دکتر هادی هاشمی رزینی ( استادیار گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی )

رویدادها کارگاه
شناخت درمانی اختلال وسواسی اجباری

 دپارتمان تخصصی درمان شناختی رفتاری انجمن مطالعات رواندرمانی برگزار می کند:  دوره ی آموزشی تخصصی ويژه دانش آموختگان روان شناسى و مشاوره و علوم تربيتى : عنوان دوره : شناخت درمانی اختلال وسواسی اجباری

رویدادها کارگاه
بازی در ارزیابی ، تشخیص و درمان اختلالات و مشکلات کودک و نوجوان

 دپارتمان تخصصی کودک و نوجوان انجمن مطالعات رواندرمانی برگزار می کند:  دوره ی آموزشی تخصصی ويژه دانش آموختگان روان شناسى و مشاوره و علوم تربيتى : عنوان دوره : بازی در ارزیابی ، تشخیص و درمان اختلالات و مشکلات کودک و نوجوان

همایش
سمینار آنلاین رایگان

 انجمن مطالعات رواندرمانی برگزار می کند: - سمینار آنلاین رایگان : عنوان دوره : مرزهای صلاحیت های حرفه ای روانشناسان و مشاوران

نتایج: 46 تا 54 از 80