اخبار

انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

رویدادها
تفوق و غلبه روانی بر بیماری کرونا

راهنمای والدین / مراقبان برای کمک به سازگاری خانواده ها با بیماری کرونا ویروس (COVID-19)

دپارتمان ها
خودمراقبتی سالمندان در مقابل کرونا

روان شناسان بر خود مراقبتی بیشتری برای سالخوردگان تاکید دارند

انجمن
انتخابات هیات مدیره و بازرسان نخستین مجمع عمومی انجمن

گزارشی از برگزاری انتخابات هیآت مدیره و بازرسان نخستین مجمع عمومی انجمن مطالعات روان درمانی ایران

رویدادها
پیشنهاد همکاری انجمن رواندرمانی اروپا و سخنرانی پروفسور ریف از دانشگاه ماربورگ آلمان

پروفسور ریف رئیس دپارتمان رواندرمانی دانشگاه ماربورگ آلمان و عضو برجسته انجمن رواندرمانی اروپا از امکان همکاری متقابل با انجمن مطالعات رواندرمانی ایران استقبال نمود

رویدادها
سخنرانی دکتر محمد حاتمی ریاست انجمن

سخنرانی دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا در مراسم افتتاحیه انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

انجمن
سخنرانی دکتر باقر ثنایی ذاکر

سخنرانی دکتر باقر ثنایی ذاکر بنیانگذار انجمن مشاوره ایران در مراسم افتتاحیه انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

رویدادها
سخنرانی دکتر غلامعلی افروز

سخنرانی دکتر غلامعلی افروز ریاست فدراسیون آسیایی رواندرمانی در مراسم انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

انجمن
سخنرانی دکتر محمد خدایاری فرد

سخنرانی دکتر محمد خدایاری فرد نایب رئیس شورای جهانی رواندرمانی در مراسم افتتاحیه انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

دپارتمان ها
صلاحیت حرفه ای در روانشناسی و مشاوره

خلاصه سخنرانی برخط دکتر محمد حاتمی ریاست انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

نتایج: 64 تا 72 از 80