اخبار رویدادها

انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

انجمنرویدادها
تفاهم‌نامه همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره)

دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و ریاست انجمن مطالعات رواندرمانی ایران تفاهم‌نامه همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) را امضا و مبادله کرد.

رویدادها
مزایای عضویت در انجمن مطالعات رواندرمانی

شانزده امتیاز برای رواندرمانگران ، روانشناسان و مشاوران عضو انجمن مطالعات رواندرمانی ایران ( انجمن تخصصی جامع و فراگیر حوزه های مختلف روانشناسی ، مشاوره و رواندرمانگری روانشناسان ایران )

رویدادهاکارگاه
روش ها و فنون درمان فراشناختی

دپارتمان تخصصی درمان فراشناختی انجمن مطالعات رواندرمانی با همکاری گروه بین المللی فراشناخت درمانی و دانشگاه هامبورگ برگزار می کند: - نخستین دوره از آموزش های تخصصی روان درمانی فراشناختی : عنوان دوره : روش ها و فنون درمان فراشناختی

رویدادهاکارگاه
تربیت درمانگر کودکان و نوجوانان : از مصاحبه بالینی تا پیشگیری از عود

 دپارتمان تخصصی کودک و نوجوان انجمن مطالعات رواندرمانی برگزار می کند:  دوره ی آموزشی تخصصی ويژه دانش آموختگان روان شناسى و مشاوره و علوم تربيتى : عنوان دوره :تربیت درمانگر کودکان و نوجوانان : از مصاحبه بالینی تا پیشگیری از عود مدرس : دکتر هادی هاشمی رزینی ( استادیار گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی )

رویدادهاکارگاه
شناخت درمانی اختلال وسواسی اجباری

 دپارتمان تخصصی درمان شناختی رفتاری انجمن مطالعات رواندرمانی برگزار می کند:  دوره ی آموزشی تخصصی ويژه دانش آموختگان روان شناسى و مشاوره و علوم تربيتى : عنوان دوره : شناخت درمانی اختلال وسواسی اجباری

رویدادهاکارگاه
بازی در ارزیابی ، تشخیص و درمان اختلالات و مشکلات کودک و نوجوان

 دپارتمان تخصصی کودک و نوجوان انجمن مطالعات رواندرمانی برگزار می کند:  دوره ی آموزشی تخصصی ويژه دانش آموختگان روان شناسى و مشاوره و علوم تربيتى : عنوان دوره : بازی در ارزیابی ، تشخیص و درمان اختلالات و مشکلات کودک و نوجوان

رویدادها
ثبت نام کارگاه ها

جهت ثبت نام در گارگاه ها فقط از تماس واتس آپ اقدام کنید

رویدادها
نحوه صحیح تربیت کودک (چگونه کودکم را تشویق و تنبیه کنم که سازنده باشد؟)

 دپارتمان تخصصی کودک و نوجوان انجمن مطالعات رواندرمانی برگزار می کند: - دوره های آموزشی عمومی :

رویدادهاکارگاه
کارگاه تخصصی ارتباط موثر

 دپارتمان تخصصی روانشناسی سلامت برگزار می کند: دوره های اموزشی تخصصی ويژه دانش آموختگان روان شناسى و مشاوره و علوم تربيتى :

نتایج: 28 تا 36 از 46