اخبار رویدادها

انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

رویدادهاکارگاه
کارگاه تخصصی درمان شناختی رفتاری اضطراب فراگیر

 دپارتمان تخصصی درمان شناختی رفتاری انجمن مطالعات رواندرمانی برگزار می کند: دوره های اموزشی تخصصی ويژه دانش آموختگان روان شناسى و مشاوره و علوم تربيتى :

رویدادهاکارگاه
کارگاه تخصصی طرحواره درمانی

 دپارتمان تخصصی طرحواره درمانی انجمن مطالعات رواندرمانی برگزار می کند: دوره های اموزشی تخصصی ويژه دانش آموختگان روان شناسى و مشاوره و علوم تربيتى :

رویدادها
پروفسور ثنایی

مراسم یادبود و ترحیم شادروان پروفسور باقر ثنایی

رویدادها
تسلیت

پیام تسلیت انجمن مطالعات رواندرمانی ایران به مناسبت درگذشت دکتر باقر ثنایی

رویدادها
تفوق و غلبه روانی بر بیماری کرونا

راهنمای والدین / مراقبان برای کمک به سازگاری خانواده ها با بیماری کرونا ویروس (COVID-19)

رویدادها
پیشنهاد همکاری انجمن رواندرمانی اروپا و سخنرانی پروفسور ریف از دانشگاه ماربورگ آلمان

پروفسور ریف رئیس دپارتمان رواندرمانی دانشگاه ماربورگ آلمان و عضو برجسته انجمن رواندرمانی اروپا از امکان همکاری متقابل با انجمن مطالعات رواندرمانی ایران استقبال نمود

رویدادها
سخنرانی دکتر محمد حاتمی ریاست انجمن

سخنرانی دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا در مراسم افتتاحیه انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

رویدادها
سخنرانی دکتر غلامعلی افروز

سخنرانی دکتر غلامعلی افروز ریاست فدراسیون آسیایی رواندرمانی در مراسم انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

رویدادها
گفتگوی دکتر ریف و دکتر حاتمی در خصوص همکاری های بین المللی

همکاری های بین المللی دپارتمان رواندرمانی دانشگاه ماربورگ و انجمن رواندرمانی اروپا با انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

نتایج: 37 تا 45 از 46