دپارتمان ها
درمان فراشناختی ویژه اختلال شخصیت مرزی

دانشگاه هامبورگ (آلمان)  نخستین بسته درمان فراشناختی ویژه اختلال شخصیت مرزی  را ارایه کرد. برای دانلود رایگان نسخه فارسی پکیج رواندرمانی فراشناختی بسته درمان فراشناختی ویژه اختلال شخصیت مرزی  لطفا کلیک کنید