دپارتمان ها
بسته تکمیلی درمان فراشناختی ویژه روانپریشی

دانشگاه هامبورگ (آلمان)  نخستین بسته تکمیلی درمان فراشناختی ویژه بیماران روانپریش ، بخصوص  اسکیزوفرنیک را به جهان ارایه کرد. برای دانلود رایگان نسخه فارسی پکیج  رواندرمانی فراشناختی بسته تکمیلی درمان فراشناختی ویژه روان پریشی لطفا کلیک کنید.