انجمن دپارتمان ها کارگاه
اطلاعیه مهم (حمایت از رساله های مرتبط با موضوع کرونا)

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان مرتبط به موضوعات کرونا و پساکرونا به موضوعات کرونا و پساکرونا حمایت می نماید از تمامی عزیزانی که پایان نامه  ها یا رساله های آنان مرتبط با عوارض روانی-اجتماعی کرونا و راهبردهای مقابله با آن است،تقاضا دارد؛یک نسخه از پایان نامه یا رساله خود را به آدرس :
تهران -خیابان جلال آل احمد (ضلع شمالی)،بین خیابان کارگر و بزرگراه شهید چمران خیابان پروانه
(دکتر حبیب الله زنجانی) کوی پرنده، کوچه شانزدهم ،  پلاک ۶-روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ارسال نمایند.
تا ضمن نمایش در نمایشگاه جنبی همایش ملی "آسیب شناسی و مداخلات روان شناختی-اجتماعی کرونا و پساکرونا " از این پایان نامه و رساله ها حمایت شود.

تلفن روابط عمومی :
۰۹۳۰۳۰۲۶۲۵۴