کارگاه
تحول فردی براساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت)

دپارتمان تخصصی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد انجمن مطالعات رواندرمانی برگزار می کند:

دوره ی آموزشی تخصصی ويژه دانش آموختگان روان شناسى و مشاوره و علوم تربيتى :

عنوان دوره : تحول فردی براساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت)

در این کارگاه روش مدیریت ذهن ، دستیابی به اراده و انگیزه قوی جهت متحول کردن زندگی تان همراه با تکنیک های عملی آموزش داده می شود     

مدرس : دکتر مهوش معاذی نژاد ( مدرس دانشگاه و متخصص زوج درمانی)      

مدت: شش جلسه 5/1 ساعته

زمان:

شروع دوره ، 13/10/ 99  

ساعت : 20 الی 30/21

نحوه برگزاری : مجازی

 با اعطای گواهی معتبر ازانجمن مطالعات روان درمانی ایران

 

راهنمای ثبت نام : 09399823264

ثبت نام و برگزاری در وب سایت سامانه :

www.onwebclass.com