کارگاه
45 دقیقه سرنوشت ساز

انجمن مطالعات رواندرمانی برگزار می کند:

دوره ی آموزشی تخصصی ويژه دانش آموختگان روان شناسى و مشاوره و علوم تربيتى :

عنوان دوره : 45 دقیقه سرنوشت ساز

درجلسه اول مشاوره باید چگونه با مراجع برخورد کنیم؟ تکنیک های درمانگران حرفه ای چیست؟ چه چیزی درمان را شفابخش می کند؟

مدرس : دکتر مهوش معاذی نژاد ( روانشناس و مدرس دانشگاه)      

مدت: 2 ساعت

زمان:

یکشنبه 21 دی ماه  99  

ساعت : 18  الی 20

نحوه برگزاری : مجازی

 با اعطای گواهی معتبر ازانجمن مطالعات روان درمانی ایران

 

راهنمای ثبت نام : 09399823264

ثبت نام و برگزاری در وب سایت سامانه :

www.onwebclass.com