انجمن رویدادها
برگزاری اولین مجمع عمومی عادی بصورت مجازی در سه شنبه 99/10/30 با مشارکت همگانی

اولین مجمع عمومی سالانه عادی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور با حضور نمایندگان استانی متشکل از اعضای شورای مرکزی، اعضای شورای استانی و هیأت بازرسان، روز سه شنبه مورخ 99/10/30 از ساعت 08:00 صبح لغایت 12:00 بصورت مجازی برگزار می شود.

همچنین تمام روانشناسان و مشاوران عضو سازمان می توانند از طریق لینک مجمع عمومی در سامانه جدید ، در جلسه شرکت نموده ، مباحث و گزارش های مجمع را بطور همزمان استماع و مشاهده کرده و با ارسال پیام کتبی در پلتفرم مشارکت عمومی ، دیدگاه ها  و نظرات خویش را بصورت زنده و همزمان ارسال کنند.