رویدادها کارگاه
کارگاه مقدماتی درمان فراشناختی رایگان (ویژه آن گروه از اعضای انجمن که کارت عضویت انجمن را دریافت کرده اند)
  1. دپارتمان تخصصی  درمان فراشناختی  انجمن مطالعات رواندرمانی برگزار می کند:

عنوان دوره : کارگاه مقدماتی   درمان فراشناختی

مدرس : دکتر سعید ملیحی الذاکرینی ( روانشناس سلامت ، استادیار  و مدیر گروه دکتری و ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، همکار ، پژوهشگر و بالینگر گروه فراشناخت درمانی دانشگاه  علوم پزشکی هامبورگ و مدرس کارگاه های بین المللی فراشناخت درمانی

مدت: 2 ساعت

زمان: 16 اردیبهشت 1400 پنج شنبه 

ساعت : 11 الی 13

تعداد جلسات : 1 جلسه 2 ساعته

هزینه : رایگان (ویژه آن گروه از اعضای انجمن که کارت عضویت انجمن را دریافت کرده اند)

نحوه برگزاری : مجازی

 

ثبت نام و برگزاری در وب سایت سامانه :

www.onwebclass.com