انجمن رویدادها کارگاه
مناظره شبکه خبر البرز به مناسبت روز روانشناس و مشاور

نهم اردیبهشت ماه 1400 ، روز ملی روانشناسی و مشاوره ،  شبکه خبر البرز در نشستی با دکتر سعید ملیحی الذاکرینی ،  دکتر مریم امید بیگی و دکتر علیرضا شکر گزار ، اعضای هیئت مدیره انجمن در استان البرز  در خصوص اهمیت و نقش روانشناسی در شرایط فراگیری بیماری کرونا به گفت و گو نشست . صدا و سیمای استان البرز از حضور سازمان نظام روانشناسی و روانشناسان ومشاوران استان البرز در رسانه های استان در آینده استقبال کرده است. 

جهت دریافت فیلم مصاحبه پیوند زیر را کلیک کنید. 

دریافت پیوست