انجمن دپارتمان ها رویدادها کارگاه
مراسم گرامیداشت و یادبود استاد دکتر محمود منصور

با اندوه فراوان ، درگذشت چهره ماندگار روانشناسی ، شادروان استاد دکتر محمود منصور را خدمت خانواده محترم ایشان و جامعه روانشناسان و مشاوران ایران تسلیت می گوئیم . به همین مناسبت روز یکشنبه 23 خرداد 1400 ، از ساعت 14 مراسم گرامیداشت و یادبود استاد دکتر محمود منصور بصورت الکترونیکی در وب سایت سازمان برگزار می شود .

لینک حضور کلیه علاقمندان در جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد. 

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور