Image

دپارتمان های رواندرمانی

انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

رواندرمانی مراجع محور

این روش درمانی تأکید ویژه ای بر تمرکز و محوریت مراجع دارد . در این روش ، از شیوه های پرسشگری و شنود فعالانه بسیار استفاده می شود تا با مشارکت مراجع ، تشخیص و درمان حاصل آید.

بیشتر
خانواده درمانی

خانواده درمانی ، گرایشی از رواندرمانی است که اختصاصا بر روابط خانوادگی تمرکز دارد. این روش درمانی معتقد است که آسیب اصلی نه در اعضا ، بلکه در داخل خانواده بعنوان یک کل وجود دارد. این روش زوج درمانی یا درمان سیستم خانواده خوانده می شود. خانواده درمانی مشوق تغییر و رشد در خانواده بوده و در صدد حل تعارض ها و مشکلات خانواده می باشد. خانواده درمانگر ماهر توانایی نفوذ کلام نیرومندی دارد و می کوشد خرد حاکم بر خانواده را نیرومندتر کند و به تمام ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و مذهبی حاکم بر خانواده سامان بخشد. در عین حال به دیدگاه ها ، باورها و ذهنیات متفاوت هریک از اعضای خانواده احترام بگذارد .

بیشتر
مداخله در بحران

مداخله در بحران یک پاسخ و اقدام فوری و کوتاه مدت است که در هنگام بروز مشکلات روانی ، هیجانی ، جسمانی و رفتاری صورت می گیرد. مداخله در بحران به فرد کمک می کند تا با اتکا به منابع درونی و محیطی ، عملکرد خویش را از جهات زیستی – روانی و اجتماعی متعادل سازد و زمینه ی آسیب پذیری به فشارهای روانی و عوامل آسیب زا به حداقل رساند . مهمترین اهداف مداخله در بحران عبارتند از : رهایی از نشانگان فعلی اختلال ، شناسایی و درک عوامل ایجاد کننده بحران ، استفاده از منابع موجود برای تجدید قوا و حفظ عملکرد خویش ، تقویت توان انطباق یافتن و استفاده از راهبردهای مقابله ای مفید به هنگام مواجهه با بحران و کمک به مراجع برای استفاده از تجربیات گذشته در کاهش استرس فعلی

بیشتر
اخلاق و روان‌درمانی

اخلاق و روان‌درمانی دپارتمان اخلاق و رواندرمانی می کوشد با بصیرت و بینش کامل ارزش های اخلاقی را برجسته نموده ، احترام ، کرامت، مسئولیت پذیری ، وحدت رویه ، اعتمادپذیری ، کارآمدی و شایستگی و نکات ظریف کاربرد نظریه ها و فنون در عمل را سرلوحه توجه قرار دهد. این دپارتمان در صدد است به متخصصین دست اندرکار رواندرمانی کمک کند تا نسبت به اصول اخلاقی آگاهی و التزام یابند ، چالش های پیش رو را بهتر بشناسند ، معماهای موجود در این حرفه را پیش بینی کنند ، آموزش ها و نظارت های لازم برای مواجهه با چالش های اخلاقی را دریافت نمایند و بیاموزند که عرصه های صلاحیت برای ارایه خدمت کدام است ، منتقدانه بیاندیشد ، مراقب خویش باشد و در عین حال مراقب باشد که بدون آسیب رساندن به دیگری به او کمک کند.

بیشتر
رفتار درمانی دیالکتیکی

رفتاردرمانی دیالکتیکی ، نوع خاصی از رفتار درمانی شناختی است که در اواخر دهه 80 میلادی ، توسط مارشا ام لینهان پدید آمد و هدف آن درمان و بهبودی اختلال شخصیت مرزی بوده است. از آن زمان ، این روش برای درمان سایر اختلالات روانی نیز به کار برده شده است.

بیشتر
گشتالت درمانی

این رویکرد توسط فریتز پرلز بنا نهاد شد و بر بینش های کل گرایانه و ارتباط بینش با جهان پیرامون فرد تأکید دارد . در این روش برای حل تعارض های پیشین از شیوه های ایفای نقش استفاده می شود.

بیشتر
کنترل خشم

کنترل خشم طیف گسترده ای از مهارت ها را ایجاب می کند . رواندرمانگر به فرد کمک می کند تا بتواند نشانه های خشم و راه اندازهای خشم را در کنترل خویش آورد . برای کنترل خشم لازم است تا فرد خشم خود را در نخستین مراحل شروع شناسایی کند و بتواند نیازهای خویش را بیان نماید و با آرامش بر خود کنترل داشته باشد. برای مدیریت خشم نباید آن را در خود ریخت و یا از احساسات منفی فرار کرد. مقابله با خشم یک مهارت اکتسابی است و تمام انسان ها می توانند بیاموزند که چگونه می توان احساسات خویش را با گذر زمان ، صبر و گذشت مدیریت کرد.

بیشتر
روان‌درمانی انگیزشی

درمان انگیزشی مراجع را تشویق می کند تا آماده تغییر شود و از فواید تغییر آگاهی پیدا کند و متعاقب آن رفتار تغییر یابد. درمانگر انگیزشی صراحتاً خواهان تغییر نمی شود مستقیما در مقابل مراجع قرار نمی گیرد؛ با مقاومت وی نسبت به تغییر همراه می شود و از شایستگی های فرد حمایت می کند. مداخلات انگیزشی با استفاده از شیوه های همدلانه به فرد کمک می کند تا از احساسات دوسوگرا و بلاتکلیف به سوی تغییر سوق یابد.

بیشتر
شخصیت سالم

شخصیت سالم شخصیت سالم ویژگی هایی هستند که انسان های رضامند و بی نیاز از خود نشان می دهند. این افراد رفتارهای پسندیده داشته و خصایص خویش را می پذیرند و با خودمشکلی ندارند. سلامت شخصیت برای شادکامی ، آرامش روانی ، سازگاری فردی و موفقیت در زندگی اهمیت دارد.

بیشتر
درمانی آدلری

درمان فردی یا درمان آدلری رویکردی است که در آن درمانگر به درمانجو کمک می کند تا محدودیت های خویش را بشناسد و راهبردهای مؤثری برای دستیابی به اهداف خویش خلق کند. درمانگران آدلری معتقدند که بینش به چالش ها می تواند به فرد کمک کند تا بر احساس حقارت خویش فایق آید.

بیشتر
بازی درمانی

بازی درمانی شکلی از رواندرمانی است که از بازی برای کمک به کودکان استفاده می کند. بازی واسطه ای است که به کودک کمک می کند احساسات خویش را بشناسد و آن ها را با درمانگر و والدین درمیان بگذارد.

بیشتر
درمان هیجان مدار

این روش درمانی مشتمل بر مجموعه ای از رواندرمانگری های فردی ، زوج درمانی و خانواده درمانی است. رویکرد این روش بر درمان تجربه مدار مراجع محور و گشتالت درمانی و نیز درمان های نظام مند و مبتنی بر دلبستگی استوار است.

بیشتر
کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

کاهش استرس با شیوه ذهن آگاهی یک برنامه 8 هفته ای فشرده جهت آموزش ذهن آگاهی است . این روش درمانی به فرد کمک می کند که فشار روانی ، اضطراب ، افسردگی و درد را مدیریت کند.

بیشتر
واقعیت درمانی

واقعیت درمانی رویکردی است که بر حل مسئله تمرکز داشته و به مراجع کمک می کند که با نگاهی واقع گرا بهترین گزینه را برای دستیابی به اهداف ویژه اش انتخاب کند. این روش توسط ویلیام گلاسر ایجاد شد و بر اینجا و حالا بیش از گذشته تمرکز می کند.

بیشتر
مصاحبه و مداخله انگیزشی

مصاحبه و مداخله انگیزشی یک روش مشاوره ای است که به مراجعین کمک می کند تا احساسات دوگانه و ناامنی های خویش را حل و فصل کنند تا انگیزش درونی کافی برای تغییر رفتار بدست آورند. این روش یک فرآیند عمل گرا ، مبتنی بر درک همدلانه و کوتاه مدت است که فرد در می یابد ایجاد تغییر در زندگی تا چه اندازه دشوار است.

بیشتر
تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل یک نظریه مبتنی بر مکتب روان تحلیل گری است که در آن تعامل های اجتماعی و بین فردی به شیوه ای تحلیل می شوند که بتواند وضعیت ایگو ( خود والد ، خود کودک ، خود بزرگسال) را مشخص سازد. بیمار می آموزد که چگونه شخصیت و خویشتن اش را تغییر دهد تا بتواند مشکلات عاطفی هیجانی اش را مرتفع سازد. این روش از روان تحلیل گری فرویدی الهام گرفته و بر افزایش آگاهی فرد به محتویات ناهشیار خویش تأکید دارد. اریک برن این روش را در دهه 1950 توسعه داد.

بیشتر
طرحواره درمانی

طرحواره درمای یک روش رواندرمانی یکپارچه نگر است که نظریه و فنون رفتاردرمانی شناختی ، نظریه روابط با ابژه ، نظریه دلبستگی و نظریه گشتالت را در هم می آمیزد.

بیشتر
درمان عقلانی هیجانی رفتاری

درمان منطقی هیحانی رفتاری نوعی رفتار درمانی شناختی که توسط آلبرت الیس بنیانگذاری شد. این روش به مراجعین کمک می کند تا باورهای غیرمنطقی خویش را تغییر دهند و نگاه نزدیک تری به رشد رفتارهای منطقی و هیجانی داشته باشد.

بیشتر
رواندرمانی کودک و نوجوان

رواندرمانی کودک و نوجوان یک روش درمانی مبتنی بر تجربه وشواهد ویؤه کودکان و نوجوانان و خانواده های آنان است که ممکن است دچار مشکلات پیچیده عاطفی – هیجانی شده باشند.

بیشتر
رفتار درمانی شناختی

رفتار درمانی شناختی برای طیف وسیعی از مبتلایان به اختلالات روانی استفاده می شود و هدف آن کمک به فرد برای آگاهی یافتن از عوارض مخرب تعابیر و تفاسیر منفی و الگوهای رفتاری نامناسبی است که افکار و باورهای تحریف شده را نیرو می بخشد .

بیشتر
زوج درمانی

زوج درمانی یا مشاوره ازدواج به زوجین کمک می کند تا بهتر بتوانند برای ازدواج تصمیم اتخاذ کنند. این روش درمانی به زوجین کمک می کند تا تعارض های بین فردی خویش را بهتر بشناسند ، آن ها را حل و فصل کنند و روابط خویش را بهبود بخشند.

بیشتر
رواندرمانی مبتنی بر دلبستگی

رویکرد این روش درمانی بر نخستین تجارب صمیمانه و دلبستگی تأکید داشته و همچنین معتقد است که فرد می تواند بیاموزد که افکار ، احساسات ، ارتباطات ، رفتارها و تعاملات بین فردی را سرکوب کند ، اجتناب کند ، تشدید کند یا برآن ها بیش از حد تأکید کند .

بیشتر
رواندرمانی وجودگرا

این روش درمانی بر طبیعت انسان و اهمیت تجربه در فلسفه ی اصالت وجودی تمرکز ویژه دارد. در این روش درمانی مفاهیمی نظیر مرگ ، آزادی ، مسوولیت پذیری و معنای زندگی مورد استفاده قرار می گیرد که کاربرد جهانشمول دارند.

بیشتر
روان‌ تحلیل‌گری

مجموعه ای از نظریه های روانشناسی و فنون رواندرمانگری است که ریشه در نظریات زیگموند فروید دارد . هسته مرکزی روان تحلیل گری این باور است که تمام انسان ها تحت تأثیر افکار ، احساسات ، تمایلات و خاطرات ناهشیار خویش هستند. مجموعا این مفاهیم زیربنای روش های درمانگری اختلالات روانی را تشکیل می دهند.

بیشتر
رواندرمانی حمایتی

رواندرمانی حمایتی ، رویکردی است که از مکاتب مختلف برای حمایت روانی از فرد استفاده می کند. بعنوان مثال از مکاتبی نظیر روان پویایی ، شناختی – رفتاری ، و مدل های و فنون بین فردی استفاده می کند. هدف این روش درمانی کاهش شدت نشانگان فعلی ، تشویش یا کم توانی فرد است. همچنین رواندرمانی حمایتی ، وسعت تخریبی را که تعارض های روانی یا اختلالات در فرد حادث کرده اند را کاهش می دهد.

بیشتر
درمان سیستمیک

در رواندرمانی ، درمان سیستمیک می کوشد تا در سطح فردی ، که توجه و تأکید بسیاری از روش های رواندرمانگری است ، بلکه در سطح روابط بین فردی و چگونگی مدیریت تعامل ها در گروه های مختلف ، پویایی ها ، کنش ها و الگوهای تبادلی شخص را هدایت کند.

بیشتر
برنامه‌ریزی عصبی – کلامی

این روش ، یک رویکرد روانشناختی است که در آن راهبردهای مورد استفاده توسط افراد موفق تجزیه و تحلیل شده و برای حصول به اهداف فرد از آن استفاده می شود. این شیوه افکار ، زبان و الگوهای رفتاری آموخته شده و تجربه شده را به هم مربوط ساخته و فرد را به سوی حصول نتایج مشخص هدایت می کند. این روش می کوشد تا تغییراتی در ادراک و ارتباطات فرد ایجاد کرده و به وی کمک کند تا در موقعیت های مختلف بتواند پاسخ مناسب و ارتباطات مؤثر را انتخاب کند. برنامه ریزی عصبی – کلامی بر این اصل استوار است که هر فرد ، منابع لازم برای تغییرات مثبت در زندگی اش را در اختیار دارد.

بیشتر
سلامت شغلی

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ، سلامت شغلی به تمام جنبه های سلامت و ایمنی در محیط کار می پردازد و این حوزه علمی – حرفه ای بر پیشگیری از خطرات تمرکز ویژه دارد .سلامت "قرار داشتن در شرایط خوب جسمانی ، روانی و اجتماعی " تعریف شده است. سلامت شغلی / کار یک حوزه ی چندرشته ای در مباحث مراقبت های سالم محسوب می شود که بر توانمندسازی افرد در انجام وظایف شغلی شان تأکید دارد. این مراقبت ها به شیوه ای باید صورت پذیرند که حداقل آسیب متوجه فرد شود. این حوزه ، علاوه بر پیشگیری از آسیب ها ، بر ارتقای سلامت و امنیت در محیط کار نیز تأکید می کند. سلامت شغلی سه هدف عمده را دنبال می نماید : 1) تداوم ارتقای سلامت کارکنان و بهبود ظرفیت های شغلی 2) بهبود محیط کار و سالم سازی و امن بودن محیط و 3) رشد و توسعه سازمان و فرهنگ کار به نحوی که سلامت و امنیت فرد و سازمان فراهم شود و در نتیجه فضای اجتماعی سازمان مطلوب شده و عملیات و مولد بودن در سازمان بهتر شود . همچنین ارتقای فرهنگ کار به این معنی است که نظام های ارزشی سازمان با وظایف شغلی همخوان و منطبق شوند . چنین فرهنگی در عمل ، شامل نظام های مدیریتی ، سیاست گذاری های مربوط به کارکنان ، اصول مشارکت ، آموزش سیاست های سازمان و بهبود کیفیت مدیریت می شود.

بیشتر
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با تلفیق فنون رفتاردرمانی شناختی و راهبردهای ذهن آگاهی به فرد کمک می کند تا بتواند افکار و عواطف خویش را به نحو کارآمدی مدیریت کند تا از تشویش ها و احساسات منفی رها شود.

بیشتر
رواندرمانی روان پویشی

رواندرمانی روان پویشی روش درمانی است که شیوه تحلیل گری را بعنوان نگاه عمیق به روانشناسی برگزیده و بر نقش تعیین کننده محتویات ناخودآگاه و تجارب پیشین در رفتار فعلی تأکید دارد. در این روش ، مراجع تشویق می شود تا در خصوص روابط و تجارب دوران کودکی خویش با والدین و افراد مهم زندگی اش گفتگو کند . تمرکز اصلی این روش بر دستیابی به محتویات ناهشیار بیمار و حذف تنش های درون روانی فرد است. درمانگر می کوشد تا شخصیت خود را از صحنه شخصیت و تجارب بیمار جدا نگه دارد و به مثابه یک لوح سفید به بیمار کمک می کند تا احساسات عمیق خویش نسبت به خود ، والدین و افراد مهم زندگی اش را به درمانگر ابراز کند.

بیشتر
شفقت درمانی

این روش درمانی به فرد کمک میکند تا واسطه شفقت و عطوفت نسبت به خویش و دیگران ، سلامت روانی و هیجانی فرد را بهبود بخشیده و ارتقا دهد. از دیدگاه این نظریه عطوفت و شفقت به خویش و دیگران پایه و اساس سالم و خوب زیستن است. این روش از طریق ایجاد انگیزه، همدردی، حساسیت و تحمل پریشانی به شیوه‌ای مشفقانه به درمان و بهبودی فرد کمک می کند.

بیشتر
مشاوره شغلی

در این روش مشاوره ، مشاور به مراجعین کمک می کند تا چشم انداز شغلی خویش در طول زندگی را تعیین کنند ؛ یادگیرند که چگونه می توان تغییر شغل داد ؛ با مشاغل مختلف آشنا شد ؛ براساس علایق و توانایی ها و شرایط شغل مناسب انتخاب کرد ؛ تغییرات شغلی را مدیریت نمود ؛ در خصوص موضوعات مختلف مربوط به توسعه شغل مشورت کرد . مشاوره شغلی می تواند بصورت انفرادی یا گروهی برگزار شود . مشاوره شغلی با سایر شیوه های مشاوره (نظیر مشاوره بالینی یا مشاوره ازدواج و ... ) مرتبط است و پایه و اساس مشترکی دارد. در اینجا مشاور می باید جنبه های مختلف فردی ، خانوادگی ، اجتماعی و اقتصادی را در مشاوره شغلی در نظر گرفته و هنگام ارایه مشاوره به همه این جنبه ها توجه کند تا بتواند به مراجع کمک کند که بتواند در شرایط دشوار و پیچیده تصمیم سازی کند.

بیشتر
مدیریت استرس

مدیریت استرس مشتمل بر طیف گسترده ای از فنون رواندرمانگری است که هدف آن کنترل سطح فشار روانی ، بویژه فشار روانی مزمن می باشد. این روش در صدد بهبود علمکرد روزانه فرد است. در این زمینه ، استرس به فشارهایی اشاره دارد که منجر به تشویش و آشفتگی شده و پیامدهای منفی قابل توجهی برای فرد در پی دارد. هانس سلیه مفایم مختلف استرس مفید و استرس مضر و پیامدهای آن ها بر سلامتی انسان را گسترش داده است.

بیشتر
روان‌درمانی یکپارچه نگر و التقاطی

رواندرمانی التقاطی روشی است که در آن فنون و شیوه های روش های مختلف درمانی انتخاب و درهم آمیخته می شوند. این روش با درهم آمیختن ابعاد نظری و فنون عملی رویکرهای مختلف یک فرانظریه ایجاد می کند که در نهایت به یک ساختار واحد می انجامد. مفروضات اساسی روش التقاطی و یکپارچه نگر عبارتند از 1- ایجاد عوامل مشترک برای رسیدن به یک درمان واحد 2- توجه به فاکتورهای مختلف در روش های متفاوت درمانی برای رسیدن به یک اثر مثب و نتیجه بخش 3- عوامل مختلف بر علایم و نشانگان متفاوت اثر می گذارند تا مشکل یا اختلال فرد مرتفع شود. یکی از محاسن و رویکردهای درمان التقاطی ولی یکپارچه این است که برای هر بیمار و بسته به شخصیت ، شرایط ، نشانگان ، مشکلات و نیازمندی های هر فرد درمان خاصی طراحی می شود.

بیشتر
هیپنوتراپی

هیپنوتیزم درمانی ، نوعی رواندرمانی است که از آرام سازی بدن ، تمرکز ، توجه خاص به آگاهی نسبت به خویش و حضور ذهن استفاده می کند. در این روش درمانی فرد در حالت خلسه می رود و سطح هشیاری وی تغییرمی کند. هیپنوترامی می کوشد تا رفتار ، نگرش ها و هیجان های فرد را به نحوی تغییر دهد که بتوان درد ، اضطراب ، استرس ناشی از بیماری و عادت های ناکارآمد را مدیریت کرده و رشد و تعالی شخصی خویش را بهبود بخشد.

بیشتر
استعاره درمانی

استعاره درمانی یکی از انواع رواندرمانی است که از استعاره بعنوان ابزاری برای کمک به افراد در ابراز نمادین تجربه و ذهنیت خوی استفاده می کند. در این روش ، مراجع بطور همزمان ، خواه آگاهانه و یا ناهشیار از استعاره بعنوان ابزار درمانی استفاده نمود تا فرد معنایابی کرده و به سوی بینش حرکت کند. فرآیند اکتشاف در استعاره درمانی فرد را تشویق می کند که نگرشی ذهی ، نسبی و نمادین به تجربه اتخاذ کند. تغییر در ادراک ، بستر روانشناختی مناسب برای تغییر ایجاد می کند

بیشتر
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

این روش درمانی به فرد کمک می کند تا احساسات ناپسند خویش را بپذیرد و بیاموزد که چگونه می توان بر این احساسات غلبه کرده و از شرایطی که احساسات منفی و ناپسند را فرامی خواند ، بپرهیزد. بر اساس این روش ، احساس بهتر به ادراک بهتر حقایق منجر خواهد شد.

بیشتر
معنویت درمانی

معنویت درمانی بر تمام مفاهیم معنوی و فردی و کاربرد معنویت و باورهای دینی در زندگی روزمره و اهمیت بینش در زندگی فرد تأکید می کند. معنویت درمانی رشد همه گیر و گسترده ای پیدا نموده است و سازمان ها و نهادهای بسیاری این روش درمانی را مورد پذیرش و تأکید قرار داده اند.

بیشتر
موسیقی درمانی

موسیقی درمانی شیوه درمانی مبتنی بر شواهد است که برای تحقق اهداف درمانی از مداخلات موسیقیایی استفاده می شود. این روش توسط فردی اجرا می شود که هم در حیطه رواندرمانگری ، هم موسیقی و هم موسیقی درمانی صلاحیت داشته باشد.

بیشتر
فرهنگ و روان‌درمانی

فرهنگ و روان‌درمانی چشم اندازها و نظریه های یکپارچه نگر ، رویکردی جامع به فرهنگ دارند و درمان های روانشناختی را با در نظر گرفتن فرهنگ اثر بخش می دانند. این دپارتمان با توجه به دانش و فرهنگ محور بودن رواندرمانی می کوشد نقش فرهنگ را به معنای وسیع کلمه در نظریه پردازی و به کارگیری فنون رواندرمانی برجسته نموده و در تدوین اصول اخلاق حرفه ای رواندرمانگران به فرهنگ نگاه ویژه داشته باشد. این دپارتمان می کوشد تا چارچوب مرجع برای یکپارچه سازی نظریه ها و کاربردهای روش های رواندرمانگری ایجاد کند و با رویکرد تأملی و رشد نگر به ارزیابی و درمان در بستر فرهنگ بپردازد.

بیشتر
بالندگی سازمانی

بالندگي سازماني ريشه هر گونه توانمندي و شكوفايي در قلمرو تلاشهاي انساني را در «بالندگي انساني» جست و جو مي كند و انسان را عامل اصلي و مايه بنيادي هر گونه دگرگوني به شمار مي آورد. بالندگي سازماني گونه اي از كوشش برنامه ريزي شده براي پديد آوردن نوعي از دگرگوني است كه هدف آن ياري دادن به اعضاي سازمانهاست تا بتواند كارهايي را كه موظف به انجام دادن آن هستند به صورتي بهتر از پيش به انجام برسانند. بدين سان بالندگي سازماني وسيله اي براي بهگشت و پيشرفت سازماني است. بالندگي سازماني براي بهتر كردن كار افراد و سازمان از رويكردهاي ديگري ياري مي گيرد، به ساختار و طرح سازماني نظر مي دوزد. فن شناسي و پيرامون سازماني را زير بررسي قرار مي دهد. بالندگي سازماني را مي توان عمل، فراگرد يا حالتي دانست كه پديد مي آيد و اين به نوبه خود به معني پيش بردن، روان سازي رشد، تحول كردن فرصتها، كامل كردن، برتري بخشيدن يا بالا بردن چيزي است. مهمترین اهداف بالندگی در سازمان عبارتند از: 1) رشد و توسعه پایدار 2) بهبود ارتباطات بین رده ای 3) رشد و تعالی کارمندان 4) بهبود کیفیت خدمات و محصولات 5) افزایش سود و منافع

بیشتر
درمان شناختی تحلیلی

درمان شناختی تحلیلی نظریات مختلف شناختی ، رفتاری و روان پویشی را تلفیق کرده و اثرات تعاملی زبان ، تفکر ، سبقه تاریخی و بسترهای فرهنگی و اجتماعی را در عملکرد انسان بررسی می کند. در این روش درمانی ، مراجع تشویق می شود تا با استعانت از منابع درون روانی و محیطی خویش ، الگوهای رفتاری و شیوه های مخرب و منفی تفکر و عمل را تغییر داده و در جهت تعالی فردی گام بردارد.درمان شناختی تحلیلی فشرده مدت 16 جلسه برگزار می شود.این روش درمانی ساختارمند بوده و توسط درمانگر راهبری و هدایت می شود. بعنوان مثال از مراجع خواسته می شود که از نگاره های پیشرفته روزانه استفاده کند. در فرآیند درمان ، مراجع مشارکت کرده بر تغییر الگوهای رفتاری تمرکز نموده و راهبردهای متنوع مقابله را می آموزد. در این روش بر فهم ارتباط بین الگوهای رفتاری دارای ریشه در کودکی و اثرات محیط اجتماعی تمرکز می شود .

بیشتر
درمان مبتنی بر تعامل والد – کودک

این روش درمانی توسط شیلا ایبرگ در سال 1988 ایجاد شد تا کودکان 2 تا 7 ساله مبتلا به اختلال رفتار ایذایی درمان شوند. این یک روش مبتنی بر شواهد برای کودکان خردسال مبتلا به مشکلات رفتاری و عاطفی و هیجانی است. که بر بهبود کیفیت روابط والد و کودک و تغییر الگوی روابط والدین و کودک تأکید می کند.

بیشتر
مسأله گشایی

آموزش مهارت های حل مسئله یکی از رایج ترین روش های مهارت آموزی مورد استفاده در درمان های شناختی رفتاری است. مسئله گشایی می کوشد به فرد نحوه استفاده از مهارت های مؤثر در حل مسایل عملی در زندگی را بیاموزد. این روش شامل آموزش و به کاربردن پنج مرحله متوالی است: شناسایی مشکل ، ایجاد فهرستی از راه حل های احتمالی ، ارزیابی نقاط قوت و ضعف هر یک از راه حل ها ، انتخاب یک راه حل ، و بالاخره به کاربردن راه حل و تعیین اینکه آیا راه حل موفق بوده یا اینکه لازم است راه حل دیگری آزمایش شود.

بیشتر
خانواده سالم

خانواده سالم خانواده ای است که نیازهای اعضای آن مورد توجه بوده و برآورده می شوند. خانواده سالم خانواده ی رو به رشد و درحال تغییر است ؛ ارتباطات در این خانواده پویا می باشد. مهمترین ویژگی های خانواده سالم عبارتند از: وجود مرزهای روشن بین افراد خانواده ، والدین رهبری خانواده را برعهده دارند. ارتباطات شفاف هستند. وقتی مشکلی پیش می آید اعضای خانواده در حل آن مشارکت می کنند. اعضای خانواده برای یکدیگر زمان و هزینه اختصاص می دهند ؛ تمایل به با هم بودن دارند ؛ فشارهای روانی را به اتفاق مرتفع می کنند و بدون قید و شرط به یکدیگر عشق می ورزند.

بیشتر
پیشگیری و ارتقاء سلامت‌روان

پیشگیری و ارتقاء سلامت‌روان بدون سلامت روان سلامت وجود ندارد. امروزه علاقه و گرایش روز افزون به بهداشت و سلامت روان ایجاد شده است. گرچه همچنان درمان اختلالات روانی و جسمانی اهمیت دارد ولی مدیریت و حفظ سلامت روانی ، پیشگیری و ارتقای سلامت روان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و به چالش جهانی و موضوع بنیادین دانشمندان و بالینگران عرصه سلامت تبدیل شده است. از زمانی که رویکرد زیستی – روانی – اجتماعی و معنوی در عرصه سلامت اولویت پیدا کرده است ، رواندرمانی نقش اساسی در سلامت پیدا کرده است . روانشناسی رشد ، سبک زندگی ، فرد ، خانواده و جامعه در پیشگیری و ارتقای سلامت مورد توجه خاص می باشد.

بیشتر
روانشناسی تحلیلی

رواندرمانی بارویکرد روانشناسی تحلیلی نامی است که کارل گوستاو یونگ سوئیسی برای نگاه عملگرای خویش به رواندرمانی انتخاب کرد. این روش درمانی رویکردی عمیق به طیف وسیعی از مشکلات مرتبط با خویشتن و ارتباطات بین فردی دارد و به فرد کمک می کند که مسایل و مشکلاتی را که در خلال گذر زمان در زندگی اش حادث شده را کشف کند. ولی کمکی به شناسایی نقاط قوت و تحقق توان بالقوه فرد نمی کند.

بیشتر
کوچینگ

کوچینگ پلی بـین علاقـه فـرد براي شروع به تغییر و مجموعه اعمالی است که باید براي تغییر انجام دهد و در واقع پل بین توانایی و عملکرد است. کوچینگ ابزاری جهت تسهیل درمان است. درمــانگري کــه از اصــول کوچینــگ هم استفاده می کند، بــا موضـوعات عملـی زنـدگی روزانـه افـراد مثـل برنامه ریـزي، سازماندهی، اولویت بنـدي و مـدیریت زمـان سـر و کـار دارد. جنبه دیگر کوچینگ، همه جانبه بودن آن است. کوچ از افراد میخواهد که به همه جنبه هاي زنـدگی توجه کنند و راهبردهایی را به کار گیرند که همـه جنبه هـاي زندگی ،که نیازمند تغییر است، را مدیریت کننـد. او بـه افـراد کمک میکند که گامها را یکی یکی بردارند.کوچینگ به افـراد کمـک میکند کـه رفتارهـاي انطبـاقی و سـازگارانه اي را در زنـدگی روزمره خود تمرین کنند. به مراجع می آموزد کـه بـراي شـروع کـار بـر روي مشکلاتش، یکی یا دو مورد را انتخاب کند و راهبردهاي مخصوص به خود را طراحی کنـد. در ایـن راه، فرد نه تنها باید خلاق باشد، بلکه لازم است توانائیهـاي خـود را نیز بشناسد و از آنها استفاده کند.

بیشتر
رواندرمانی مثبت نگر

رواندرمانی مثبت نگر یک درمان مبتنی بر منایع و قابلیت های درون روانی است که برای فرد ، زوجین و خانواده ها مورد استفاده قرار می گیرد. این روش رویکرد انسانگرایی و روان تحلیلگری فرهنگی را تلفیق کرده و بر ویژگی های خوب و مثبت در طبیعت انسان و بهزیستی روانی تأکید دارد.

بیشتر
روایت درمانی

روایت درمانی نوعی رواندرمانی است که می کوشد تا به فرد کمک کند که ارزش های خویش و مهارت های لازم برای تحقق ارزش های شخصی را کسب کند. این روش به مراجع کمک می کند تا توانایی های خویش برای رسیدن به ارزش ها و اهداف خود را بشناسد و مشکلات و موانع فعلی و آتی دستیابی به اهداف خویش را پیش بینی کرده و بیاموزد چگونه می توان آن ها را مرتفع ساخت. روایت درمانی فرد را از مسئله جدا می کند و او را تشویق می کند که به مهارت ها و توانایی های خویش اتکا کند . هر فرد داستان خودش را می سراید و در آن معانی ، ارزش ها و هویت اش ترسیم می شود.

بیشتر
روان‌درمانی میان فردی

روان‌درمانی میان فردی این روش می کوشد با بهبود عملکرد در روابط بین فردی ، مشکلات و اختلالات روانی را درمان کند و معتقد است که مشکلات و ارتباطات فعلی ، بیشتر از مشکلات دوران کودکی اهمیت دارند. در این روش ، درمانگر نقش فعال داشته ، خنثی نیست ، از بیمارش حمایت می کند ، به او امید می بخشد و گزینه های مختلفی برای تغییر و بهبودی پیشنهاد می کند. اندیشه محوری این روش این است که اختلالات روانی پاسخی است به مشکلاتی که در حال حاضر در روابط بین فردی ایجاد شده است. و بر چهار حیطه تمرکز دارد . نخست تعارض در روابط بین فردی ، دوم تغییرات فعلی زندگی ، سوم سوگ و ازدست داد و چهارم اختلال در شروع ، حفظ و تداوم روابط

بیشتر
درمان فراشناختی

رواندرمانی فراشناختی که گاه آموزش مهارت های فراشناختی نیز خوانده می شود یک روش رواندرمانگری مبتنی بر فرآیندهای فراشناختی است. این روش درمانی بر نظریات شناختی استوار است که توسط استفان موریتز و تاد وودوارد بنیان نهاده شده است . مداخلات ایز روش بر اصول درمان های شناختی رفتاری استوار است و همچنین بر شیوه های تفکر مشکل آفرین ، خطاها و تحریف های شناختی تأکید می کند. آموزش مهارت های فراشناختی هم بصورت گروهی و هم انفرادی قابل اجرا است. رویکرد دیگر به درمان فراشناختی که توسط ولز و ماتیوز مطرح شده است ، بر تغییر باورهای فراشناختی متمرکز است . این روش بر تغییر الگوهای تفکر شامل نگرانی ، نشخوار ذهنی و توجه تثبیت شده تأکید می کند.

بیشتر
دین و روان‌درمانی

دین و روان‌درمانی باورها و مناسک دینی و مذهبی بخش مهمی از فرهنگ هر فرد محسوب می شوند و هر شخصی از این اعتقادات بعنوان اصول قضاوت و پردازش اطلاعات خویش استفاده می کند. رواندرمانگران با آگاهی به اعقتادات مذهبی افراد ، نظام باورهای آنان را شناسایی کرده و شیوه های مناسب برای درمان وی را از دل این نظام باور استخراج می کنند. در این دپارتمان در خصوص اثرات هشیار و نیمه هشیارانه باورها و اعتقادات مذهبی بر سلامت روانی بحث و تحقیق خواهد شد و تمرکز اساسی بر نظام باورهای متکی بر عقاید دینی است. رواندرمانی مبتنی بر دین در صدد ایجاد امید و توانایی های مقابله ای مؤثر است . تلفیق ابعاد مذهبی و دینی با اصول رواندرمانگری و بویژه نگاه به اخلاق حرفه ای از منظر مذهبی از دیگر اهداف این دپارتمان است.

بیشتر
درمان مبتنی بر فعال‌سازی رفتار

این روش مداخله اختصاصا برای افسردگی بیشترین و اثربخش ترین کاربرد را دارد و از تبیین رفتارگرایانه افسردگی ریشه گرفته است. بر اساس این مدل ، فقدان پاداش و تقویت مثبت سبب افسردگی می شود و از طریق ایجاد مشوق ها و تقویت کننده ها رفتارهای ضعیف شده را فعال و نیرومند می سازد. این روش درمانی را می توان مختص هر فرد طراحی کرد. این روش درمانی با استفاده از فنون رفتار درمانی و اصول تقویت و پاداش ، رفتارها و فعالیت هایی را در فرد شکل میدهد که احساس ارزشمندی ایجاد می کنند. این روش درمانی کاربرد قابل توجهی در رواندرمانی بیماران مبتلا به سرطان داشته است.

بیشتر
مهارت‌های زندگی

آموزش مهارت های زندگی یک برنامه ی مبتنی بر پیشگیری است که بخصوص برای نوجوانان طراحی شده است. مهارت های زندگی رفتارهایی هستند که فرد را قادر می سازد بطور مؤثر و مفید با مقتضیات و چالش های زندگی مواجه شود. سازمان بهداشت جهانی 10 مهارت اساسی را ضرورت دانسته که عبارتند از: خود آگاهی ، درک همدلانه ، تفکر انتقادی ، تفکر خلاق ، تصمیم سازی و تصمیم گیری ، حل مسئله ، ارتباط مؤثر ، روابط بین فردی ، مقابله با فشار روانی و مدیریت عواطف و هیجان ها

بیشتر
مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی ، مشاوره ای است که به طور خاص به راهنمایی و کمک به دانش آموز / دانشجو و رشد و توسعه برنامه های آموزشی آنان ، انتخاب دروس مناسب و انتخاب رشته و دانشگاه می پردازد. این نوع مشاوره بر بهبود مهارت های مطالعه یا کمک به حل مشکلات مرتبط با دروس و محیط مدرسه که با عمکلرد تحصیلی تداخل می کنند (نظیر مشکلات یادگیری) می پردازد . مشاوره تحصیلی ، همچنین رابطه نزدیکی با مشاوره شغلی دارد ؛ زیرا رشته تحصیل فرد به شغلی که در آینده انتخاب می کند مرتبط است.

بیشتر
آموزش تلقیح استرس

آموزش تلقیح استرس ، نوعی رفتار درمانی شناختی است که در درمان اختلال پس از استرس ناشی از یک حادثه مفید و کارآمد بوده است. این روش قصد دارد که به مراجعین کمک کند تا خودشان را برای مدیریت وقایع پراسترس مهیا سازد و تا حدودی شبیه به روش پیشگیری از عود در درمان اعیتاد است. این روش معتقد است که مواجهه کوتاه با فشارهای روانی در سنین خردسالی سبب افزایش مقاومت روانی می شود .

بیشتر
توانبخشی شناختی

توانبخشی شناختی به طیف گسترده ای از مداخلات مبتنی بر شواهد اطلاق می شود که هدف آن بهبود عملکرد شناختی بیمارانی است که دچار ضایعه مغزی شده یا به نحوی کارکردهای شناختی شان مختل شده است. توانبخشی شناختی می کوشد تا فرد بتواند کارکردهای شناختی خویش را به حد طبیعی بازگردانده یا از شیوه های جبرانی برای رفع نقایص شناختی استفاده کد. مراحل چهارگانه توانبخشی شناختی عبارتند از: آموزش ، مهارت آموزی ، تعلیم راهبردها و تربیت فعالیت های کاربردی.

بیشتر
رفتار درمانی

رفتار درمانی به مثابه چتری است که درمان های مختلف متمرکز بر تغییر و اصلاح رفتار را تحت پوشش قرار می دهد. این روش درمانی در بسیاری از اختلالات روانی و مسایل مربوط به بهداشت و سلامت روان مفید است و می کوشد تا رفتارهای مخرب و غیرسالم را شناسایی کرده و تغییر دهد. این روش درمانی معتقد است که تمام رفتارها ، اکتسابی و قابل تغییر هستند.

بیشتر
سبک زندگی

سبک زندگی سبک زندگی بر فواید و مضرات روش زندگی در زندگی فرد تأکید دارد. عواملی چون وزن ، قندخون ، فشار خون ، چربی خون مورد توجه خاص است. و سبک زندگی سالم بر رژیم غذایی ، فعالیت های بدنی و ورزش ، مدیریت وزن ، مدیریت استرس ، الگوی خواب منظم ، بهداشت فردی ، وجود عادت های مفید و احتراز از عادت های مخرب ، آموزش و فرهنگ سازی سلامت ، محیط ایمن ، تناسب اندام ، عشق و حمایت اجتماعی و داشتن روابط مفید و سازنده و سالم و هیجان های مثبت و زندگی اجتماعی فعال تأکید دارد.

بیشتر
اینیاگرام

سبک اینیاگرام یک روش قدیمی که در آن 9 تیپ شخصیتی معرفی می‌شود، که هر یک از آن‌ها انگیزه‌ها، ارزش‌ها، تمایلات و ترس‌های خاص خودشان را دارند. این روش شخصیت شناسی را می توان با رویکردهای مختلف در هم آمیخت . انیاگرام کمک می کند تا جنبه های مختلف شخصیت را شناخته ، استعدادهای خود و دیگران را در رابطه درمانی کشف کند و به مشاور و مراجع کمک می کند که بتواند به بهترین شکل مسایل مراجع یا خانواده را مفهوم سازی کند.

بیشتر
خانواده درمانی سیستمی

خانواده درمانی سیستمی می کوشد تا به اعضای یک خانواده کمک کند تا یکدیگر را بهتر درک کنند. این روش برای تمام سنین کاربرد دارد و می تواند کاربرد فردی نیز داشته باشد. این روش درمانی با استعانت از سوابق علمی و عملی روش های مداخله ای مبتنی بر نظریه های سیستمی ، شیوه ی نوینی اراین کند که برای فرزندان ، زوجین و تمام اعضای خانواده رهنمودهای مناسب فراهم آورد. این روش درمانی مشکلات مربوط به سلامت روانی و جسمانی اعضای خانواده و کشمکش های بین اعضای خانواده را محور درمان و مشاوره قرار می دهد.

بیشتر
نوروفیدبک – بیوفیدبک

پسخوراند زیستی و بیوفیدبک مبتنی بر ثبت امواج مغزی بعنوان یک روش درمانی مؤثر شناخته شده است. پسخوراند زیستی یا بیوفیدبک از ابزارهای حساسی استفاده می کند تا پاسخ های فیزیولوژیک مختلف را اندازه گیری کند و به منظور کمک به فرد برای تنظیم پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد. انواع مختلفی از بیوفیدبک مورد استفاده می باشد؛ از جمله ثبت و پسخوراند به فعالیت های عضلات (EMG) ، ثبت و پسخوراند پاسخ های پوست (EDR) ، پسخوراند تنفسی ، پسخوراند فعالیت های قلبی . نوروفیدبک یا پسخوراند امواج مغزی نوعی پسخوراند زیستی است که فرکانس های خاص فعالیت های مغز را اندازه گیری کرده و به فرد بازخورد می دهد.

بیشتر
مطالعات روانشناسی ورزشی

در این دپارتمان به مطالعه و پژوهش و آموزش تمامی عوامل اسیب زا در تیمهای ورزشی و همچنین فرد ورزشکار با رشته های مختلف ورزشی پرداخته می شود و با استخراج عوامل روانی دخیل، مداخلات روانشناختی معرفی میگردد. همچنین در این دپارتمان توانمندسازی روانشناسان ورزشی و مطالعات گسترده در حیطه ورزش از اولویتهای این دپارتمان می باشد.. ۱.پیشگیری ، تشخیص ، درمان و توانبخشی: اختلالات حسی حرکتی کودکان و نوجوانان .سالمندان معلولان و ورزشکاران ۲.استعدادیابی ورزشی در سنین کودکی ارایه راهکار به والدین و سوق دهی به سمت رشته های ورزشی مناسب هر فرد ۳.کاردرمانی و توانبخشی کودکان اتیسم ۴.پیشگیری از اسیب های ورزشی در تیمهای مختلف ورزشی و برنامه مدون اصلاحی برای ورزشکاران بصورت انفرادی ۴.مشاوره های فردی و خانواده و رواندرمانی مختص ورزشکاران ۵. مشاوره حقوق ورزشی ۶.توانمندسازی روانشناسان ورزشی

بیشتر
گروه درمانی

رواندرمانی گروهی ، شیوه ای از درمانگری است که در آن یک یا بیش از یک درمانگر به درمان گروهی از مراجعین می پردازند. این روش درمانی برای بسیاری از اختلالات ، بویژه مشکلات بین فردی ، ارتباطات اجتماعی ، اختلال در مهارت های اجتماعی و اضطراب استفاده می شود. هدف گروه درمانی حمایت از فرد برای حل مشکلات عاطفی و تشویق مراجع به تمرکز بر رشد شخصی با شیوه ی مشارکت در گروه است. گروه درمانگر تجارب قبلی ، تجارب خارج از محیط گروه ، و تجارب حاصل از آموزش و تعامل در گروه را تلفیق کرده و گروه را هدایت می کند.

بیشتر
تاب‌آوری

درمان مبتنی بر تاب‌آوری این روش درمانی بر شکل گیری هماهنگی و یکپارچگی ذهن و بدن تأکید دارد . رویکرد این روش مبتنی بر خودآگاهی و مثبت نگر است که بر نقاط قوت و توانمندسازی پویای فرد تأکید می کند. این روش درمانی مهارت های اساسی تاب آور و قوی شدن را می آموزد و بر 7 مهارت کنترل برخود ، کفایت و شایستگی ، مقابله ی مؤثر مبتنی بر حل مسئله ، اعتماد به نفس ، ایجاد ارتباطات اجتماعی ، یادگیری مشارکتی و تقویت معنویت تأکید دارد.

بیشتر
درمان حساسیت زدایی و بازپردازش توأم با حرکات چشم

این روش جدید درمانی بر رواندرمانگری تعاملی تمرکز دارد و می کوشد تا فرد بتواند از فشارهای روانی خویش رها شود. این روش درمانی بسیار فراگیر شده و در درمان اختلالات ناشی از استرس پس از سانحه نظیر حوادث نظامی ، صدمات جسمانی ، تجاوز و یا حوادث جاده ای کاربرد ویژه دارد.

بیشتر
هنر درمانی

هنر درمانی ترکیبی است از درمان به شیوه گفتگو به همراه اکتشافات خلاقانه از طریق نقاشی ، گج کاری ، کار با مدادهای رنگی ، مجسمه سازی یا سایر ابزارهای هنری. در این روش درمانی از ایفای نقش ، عروسک یا حرکت استفاده می شود. بعنوان مثال در شن درمانی ، مراجع وسایل ، سازه ها وعروسک های مختلف را در فضای ماسه ای بازی خویش آرایش می کند و صحنه نمایش خویش را به نمایش می گذارد.هنر درمانگر به نحوی آموزش می بیند که بتواند درک روانشناختی گسترده و عمیقی از خلاقیت ها و عناصر هنری خلق شده توسط مراجع پیدا کند. در اینجا هنر ، تجلی بیرونی هیجان های درونی تلقی می شود. بعنوان مثال در نقاشی ، روابط درونی بین اندازه ها ، شکل ، خطوط ، فضا ، بافت ، سایه ، لحن و آهنگ ، رنگ و فاصله نشاندهنده شیوه های درک مراجع از واقعیت است.

بیشتر
زوج درمانی سیستمی

مفهوم سیستم در زوج درمانی ، به صورتبندی و تبیین مشکلات و فرآیند تغییر در روابط زوجین اشاره دارد. در سطح وسیع تر می توان گفت که مشکلات زوجین از یک بافت نظام مند ریشه می گیرد و به نوبه خود بر بافت اثر می گذارد. این بافت همانا خانواده گسترده ای است که فرد در آن زیست و تعامل می کند. همچنین دوستان ، گروه های همتا و کلیه اطرافیان نیز بافت محسوب می شوند که زندگی و سلامت روانی زوجین را تحت تأثیر قرار میدهند. و در وسیعترین سطح ، فرهنگ ، خرده فرهگ ، نظام ارزشی و اعتقادات مشترک و اختصاصی زوجین تعیین کننده رفتار و باورها و روابط بین آنان می باشند که در درمان مورد استفاده قرار می گیرند.

بیشتر